BREAKING NEWS: Trump voices hope Japan, S. Korea to aid N. Korea economically

==Kyodo